Convocatòria Assemblea ordinària 2023

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS HISTÓRICS DE L’AUTOMOCIÓ
EX –TREBALLADORS/ES LA HISPANO SUIZA

E.N.A.S.A. – PEGASO

Barcelona, 8 de juny de 2023

Convocatòria Assemblea ordinària 2023

Benvolguts socis i simpatitzants,
Els convoquem en nom de la Junta Directiva a l’Assemblea Anual Ordinària de l’Associació
A.E.H.A., que s’ha de celebrar el dia 28 de juny, a les 18 hores en primera convocatòria i a
les 18:30 hores en segona convocatòria, segons s’estableix en l’article núm. 15 dels estatuts
de l’Associació, tindrà lloc al Ateneu L’Harmonia de Sant Andreu de Palomar, c/ Sant Adrià
20 (Can Fabra) a l’espai Lluís Maria Xirinacs (2n pis).
Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de l’assemblea anterior.
2. Memòria de les activitats realitzades durant l’any 2022.
3. Balanç econòmic de l’any 2022.
4. Aprovació del pressupost per l’any 2023.
5. Activitats previstes per l’any 2023.
6. Estatuts, canvi domicili de l’Associació.
7. Renovació càrrecs Junta Directiva.
8. Precs, preguntes i comentaris finals.

Els socis que a l’inici de la Junta no estiguin al corrent de pagament tindran dret a veu però
no a vot. Núm. de compte ES41-2100-0616-2701-0094-8499
En cas que no pugueu assistir es pot delegar el vot en qualsevol altre soci.

El President
Joaquim Corral

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *